• Eesti
 • English
 • Pesupanda OÜ teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ilmselt ei soovi Teie ka meie teenuseid kasutada.

  Andmete turvalisus:

  • Klient edastab oma andmed vabatahtlikult, et temale osutada võimalikult personaalset teenust.
  • Pesupanda OÜ ei edasta kliendi poolt antud andmeid kolmandatele osapooltele ega kontakteeru kliendiga muudel teemadel kui antud teenuse osutamisega seotult.
  • Kui Kliendil on põhjust varjata oma isikut ning seetõttu soovib osaleda tehingus anonüümselt,  siis Klient saab aru, et sellisel juhul ei ole Pesupanda OÜle teada tehingu pool, toote seaduslik omanik ning igasugune vastutuse hilisem realiseerimine on oluliselt raskendatud võrreldes olukorraga, kus Klient oma andmed Pesupanda OÜle edastab.
  • Puhastatud toote saab anonüümne klient kätte kviitungi esitamisel. Pesupanda OÜ ei võta endale kohustust kontrollida, et kviitungi esitaja on tegelikult toote kättesaamiseks õigustatud isik.
  • Kliendi nimi, telefoni number ja aadress on teada vaid OÜle Pesupanda, asjad lähevad pesemisse/parandusse/keemilisse puhastusse tellimusenumbriga, mis tagab 100% kliendi anonüümsuse.

  Olukorrad kus Pesupanda OÜ vastutus on piiratud:

  • Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
  • Kuigi Pesupanda OÜ kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
  • Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
  • Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga  spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
  • Pesujuhendi puudumisel (ära lõigatud, hävinenud, loetamatu) puhastatakse ese 100% kliendi vastutusel ning kliendi riskil.
  • Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
  • Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
  • Iga toode on individuaalne ning seetõttu vaadatakse vastuvõtmisel ka OÜ Pesupanda töötaja poolt üle. Kui defektide tekkimine on ilmne, juhib OÜ Pesupanda töötaja sellisele võimalusele eraldi tähelepanu.
  • Pesupanda OÜ ei vastuta taskusse unustatud esemete ega nende poolt tekitatud kahjude eest.
  • Vaipadel osas vastutuse kohta saate lugeda siit – vaipade puhastus.

  Üldtingimused:

  • Vastuvõetud riided soovitame tungivalt kontrollida nende kättesaamisel ning võimalikud pretensioonid esitada kohapeal. Kliendile on teada, et  hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt ekspluateerinud.
  • Kui toode on tavapärasest kallim, palub Pesupanda OÜ sellest eraldi teada anda. OÜ Pesupanda tahab sellisel erilisel juhul eraldi veenduda teenuse osutamise võimalikkuses. Kui toote erilisest kallidusest teada ei anta, eeldame, et tegemist on tavapärase tootega.
  • Valmis riided säilitame tasuta kuni 1 kuu pärast kokkulepitud kätte saamise hetkest, edasi rakendame hoiustustasu 1 EUR-i päevas.
  • Kui Klient ei tule puhastatud esemetele järgi 3 kuu jooksul on Pesupanda OÜ õigus hävitada või annetada puhastatud esemed heategevuslikul eesmärgil.
  • Vaidlused lahendatakse kokkuleppel. Vaidlevatel pooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
  • Lähtuvalt meie tegevuse praktikast ning mõistlikkuse põhimõttest palume võimalusel mitte tasuda 200€ ja 500€ kupüüridega. Võimaluse korral makske alati pangakaardiga.
  • Parema teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil salvestatakse lühiaegselt Pesupanda OÜs telefonikõned.
  • Pesupanda OÜ-s on helisalvestamist võimaldav videovalve, eesmärgiga kasutada neid salvestusi Poolte esitatud tahteavalduste tõendamiseks ning vara ja Pesupanda töötajate kaitseks, milline lõppkokkuvõttes teenib Kliendi parema teenindamise eesmärki. Salvestisi kasutatakse vaid vastava vajaduse tekkimisel ning neid ei säilitata enam kui see vastavat eesmärki silmas pidades on hädavajalik.
  • Pesupanda OÜ tagab teeninduse eesti keeles. Kõikide teiste keelte oskus (inglise-, soome-, vene keele) on pluss, mitte eeldus.
  • Pesupanda OÜ vastab päringutele eesti keeles, kui klient soovib neid teistes keeltes, siis peab ta selle tõlke omadest vahenditest ise korraldama.
  Küpsiste kasutamise tingimused:

  pesupanda.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda külastajatele mugavamat ja lihtsamat kasutajakogemust.

  Mis on küpsised?

  Küpsis on fail, mis sisaldab identifikaatorit (tähemärkide ja numbrite jada), mille veebiserver saadab veebibrauserisse ja mille brauser salvestab. Seejärel saadetakse identifikaator serverisse tagasi iga kord, kui brauser serverilt leheküljele juurdepääsu taotleb. Küpsiste abil saavad veebiserverid kasutajaid tuvastada ja jälgida nende liikumist internetilehkülgede erinevatel lehtedel, samuti tunda ära lehele naasvaid kasutajaid.

  Kuidas me sel lehel küpsiseid kasutame?

  Kasutame küpsiseid selleks, et koguda meie ettevõtte internetilehekülje külastajate kohta andmeid ja teha nende põhjal statistikat. See võimaldab meil teid paremini teenindada, kuna saame mõõta lehel toimuvat tegevust ja kohandada teavet nii, et see vastaks teie soovidele. Eesmärgiks on seejuures säästa aega ja tagada teile võimalikult hea kasutuskogemus. Me ei kogu küpsiste abil isikuandmeid, näiteks inimese nime või e-posti aadressi.

  Kui kauaks küpsised minu arvutisse jäävad?

  Küpsiseid saab igal ajal internetilehekülja seadete kaudu kustutada. Küpsised ei kogu teavet ajal, mil te internetilehekülge ei külasta.

  Kas ma pean küpsiste kasutamise heaks kiitma?

  Te ei pea küpsiseid vastu võtma, kuid ilma nende kasutamiseta ei pruugi te kogeda selle internetilehekülje täit funktsionaalsust. Kui soovite küpsiste kasutamist vältida, uurige oma brauseri menüüriba kaudu, kuidas keelata brauseril küpsiste vastuvõtmine, kuidas brauser teavitab teid uue küpsise saamisest ja kuidas küpsiste kasutamisest täielikult loobuda. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks, sealhulgas veebibrauseri seadistamiseks küpsiste tagasilükkamisega seonduvalt, minge aadressile www.allaboutcookies.org. Samuti võite meiega ühendust võtta telefoni ja e-posti teel.

  22.02.2016

  Pesupanda OÜ
  info@pesupanda.ee
  600 22 66